Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [20 / 69] >

O tym musisz wiedzieć!

Nowe stanowisko KSR w sprawie przedstawiania rzetelnego i jasnego obrazu jednostki

Zasada rzetelnego i jasnego obrazu jednostki to nadrzędna zasada rachunkowości, od której stosowania nie ma wyjątków. Opiera się ona na założeniu, że jednostki powinny sporządzać swoje sprawozdania finansowe rzetelnie, tzn. zgodnie ze stanem rzeczywistym, oraz jasno, czyli w sposób czytelny dla odbiorców. W opublikowanym 8 lutego 2018 r. stanowisku Komitet Standardów Rachunkowości wyjaśnia istotę, znaczenie i sposób realizacji tej zasady. Pełna treść stanowiska dostępna jest jako dodatek elektroniczny do bieżącego numeru „MONITORA księgowego” (www.mk.infor.pl).