Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [21 / 69] >

O tym musisz wiedzieć!

Uprawnieni do emerytury z urzędu z gwarancją najniższego świadczenia

Osoby pobierające emerytury z urzędu (zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, w przypadku gdy świadczeniobiorca ukończył powszechny wiek emerytalny), które posiadają krótki staż pracy, od 1 marca 2018 r. będą miały zagwarantowaną emeryturę w wysokości co najmniej najniższej renty. Przy czym podwyższenie emerytury nastąpi w ramach tegorocznej waloryzacji z wyrównaniem od 1 marca 2017 r. Ponadto doprecyzowane zostały przepisy, na podstawie których osoby uprawnione do emerytury nie będą mogły przejść na rentę z tytułu niezdolności do pracy.