Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [23 / 69] >

O tym musisz wiedzieć!

Jak ustalać moment nabycia nieruchomości przez owdowiałego małżonka – interpretacja ogólna MF

Datą nabycia nieruchomości przez owdowiałego małżonka jest dzień jej zakupu do majątku wspólnego małżonków. Takie stanowisko zajął MF w interpretacji ogólnej z 6 lutego 2018 r., której treść przedstawiamy.