Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [2 / 69] >

Aktualności

Opłaty rejestrowe podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami są obowiązane wnosić opłaty za wpis do rejestru oraz coroczne opłaty rejestrowe. Opłaty są należne z tytułu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49