Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [3 / 69] >

Aktualności

Składki na FP i FGŚP na 2018 r.

Ustawa budżetowa na 2018 r. pozostawiła składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na poziomie z lat ubiegłych. W 2018 r. składki te wynoszą nadal: w przypadku składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy