Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [40 / 62] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jak rozliczyć ulepszenie o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł środka trwałego wprowadzonego do ewidencji przed 1 stycznia 2018 r.

PROBLEM Spółka z o.o. od 2012 r. posiada środek trwały w postaci lokalu użytkowego. W 2018 r. spółka zamierza zmodernizować jedno z pomieszczeń w tym lokalu. Wartość poniesionych nakładów wyniesie około 7000 zł. Czy te nakłady spółka będzie mogła zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych? RADA Wskazane wydatki