Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [8 / 69] >

Aktualności

Szczególne zasady rachunkowości SKOK-ów

Od 14 lutego 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie, które określa szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w tym: 1) zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym; 2) zasady wyceny aktywów i pasywów, w tym tworzenia odpisów aktualizujących. Przepisy