Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [14 / 69] >

Aktualności

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zmiany

Rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy . Po zmianach przy ustalaniu liczby wydawanych zezwoleń rada ma uwzględniać wszystkie punkty sprzedające napoje alkoholowe, także te o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 4,5%. Nowe przepisy mogą się