Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [43 / 62] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy wydatki na konsultacje ze specjalistami, z którymi nie zawarto umowy o pracę, można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych i zwiększać wysokość ulgi na działalność B+R

PROBLEM Spółka z o.o. produkująca filtry i domowe oczyszczacze powietrza prowadzi od kilku miesięcy badania w kierunku zwiększenia wydajności swoich urządzeń, z jednoczesnym minimalizowaniem poboru energii. Planuje również wdrożenie nowych, unikalnych rozwiązań. Z założenia innowacje mają być chronione patentami, a ich