Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [50 / 62] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zadatek otrzymany na poczet sprzedaży nieruchomości może uprawniać do skorzystania z ulgi mieszkaniowej – wyrok NSA

Wydatkowanie na cele mieszkaniowe zadatku otrzymanego przez podatnika na poczet sprzedaży nieruchomości może stanowić podstawę skorzystania przez niego z ulgi mieszkaniowej - wyrok NSA z 24 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 1153/16.