Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [37 / 62] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Przejęcie długu kredytowego za wynagrodzeniem jako niestanowiące przychodu – wyrok NSA

W przypadku przejęcia długu kredytowego kwota odpowiadająca wartości niespłaconego kredytu, otrzymana przez przejmującego dług od pierwotnego dłużnika nie jest przychodem podatkowym przejmującego - wyrok NSA z 16 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 3584/15.