Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [47 / 62] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy można zaliczyć do kosztów PCC uiszczony przez spółkę komandytową w związku ze zmianą umowy tej spółki

PROBLEM Przedsiębiorca postanowił zmienić formę prawną prowadzonej działalności. Zarejestrował spółkę komandytową, w której jest komplementariuszem. Komandytariuszem jest jego żona. Do tej spółki przedsiębiorca zamierza wnieść wkład niepieniężny w postaci całego prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, co wymagać