Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [20 / 62] >

O to pytają księgowi

Czy limit w wysokości 100 000 zł dotyczy przychodów z najmu osiąganych łącznie przez oboje małżonków

Małżonkowie (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) są właścicielami kilku mieszkań. Czy obowiązujący od początku 2018 r. limit 100 000 zł uprawniający do korzystania ze stawki ryczałtu w wysokości 8,5% dotyczy łącznego przychodu uzyskanego z tego tytułu przez oboje małżonków?