Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [17 / 62] >

O tym musisz wiedzieć!

Ulga rehabilitacyjna w zeznaniu za 2017 r. – problemy praktyczne

Ulga rehabilitacyjna należy do najpopularniejszych ulg, z jakich korzystają podatnicy przy sporządzaniu zeznania rocznego. Z uwagi na ograniczenia, jakie przewidują przepisy dotyczące tej ulgi, wśród podatników istnieje wiele wątpliwości na temat jej stosowania. Dotyczą one m.in. tego, komu przysługuje ta ulga, rodzajów wydatków podlegających odliczeniu oraz ich wysokości. Przedstawiamy tabelaryczny przegląd konkretnych stanów faktycznych zgłoszonych naszej redakcji, ze wskazaniem, czy uprawniają one do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, czy nie. Zestawienie zostało opracowane z uwzględnieniem aktualnego stanowiska organów podatkowych.