Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [31 / 62] >

VAT

Czy można wystawiać faktury korygujące dla bonifikat znanych w momencie sprzedaży

PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) jest producentem artykułów spożywczych. Niektóre umowy na dostawy produktów spółki przewidują stałe bonifikaty w wysokości od 3 do 5% od obrotu netto rozliczanego w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Na dzień dzisiejszy spółka na udokumentowanie tych bonifikat wystawia faktury