Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [61 / 62] >

Ordynacja podatkowa

Członek zarządu odpowie za długi podatkowe spółki, gdy majątek spółki jest „trudny” do sprzedaży – wyrok NSA

Nawet gdy członek zarządu wskaże majątek spółki, z którego można zaspokoić zaległości podatkowe spółki, może się to okazać niewystarczające, aby uwolnił się od odpowiedzialności za te zaległości. Wystarczy, że majątek zostanie uznany za „trudny do sprzedaży”, aby organ podatkowy sięgnął do majątku członka zarządu w celu egzekucji zaległości podatkowych spółki. Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 19 stycznia 2018 r., sygn. II FSK 3638/15.