Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [29 / 62] >

VAT

Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej czynność wykonaną przed rejestracją sprzedawcy jako podatnika VAT

PROBLEM Na początku września 2017 r. nastąpił podział spółki poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nowo powstała spółka przejęła budynki i budowle. Maszyny produkcyjne pozostały w spółce dzielonej, w której pracuję. Na początku września pomiędzy spółkami podpisano umowę na dzierżawę pomieszczeń