Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [18 / 62] >

O tym musisz wiedzieć!

Ulga mieszkaniowa w zeznaniu za 2017 r. – problemy praktyczne

Podatnicy, którzy sprzedali w 2017 r. nieruchomość przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym ją nabyli, są zobowiązani do zapłaty z tego tytułu PIT. Aby tego uniknąć, mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Polega ona na przeznaczeniu całości lub części środków uzyskanych ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od końca 2017 r. Z uwagi na ograniczenia, jakie przewidują przepisy dotyczące tej ulgi, wśród podatników istnieje wiele wątpliwości na temat jej stosowania. Dotyczą one m.in. rodzajów wydatków podlegających odliczeniu oraz ich wysokości. Przedstawiamy tabelaryczny przegląd konkretnych stanów faktycznych zgłoszonych naszej redakcji, ze wskazaniem, czy uprawniają one do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, czy nie.