Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [53 / 62] >

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Kiedy ująć w pkpir składki ZUS od wynagrodzeń pracowników

PROBLEM Prowadzę księgę przychodów i rozchodów. Na ostatni dzień każdego miesiąca sporządzam listę płac dla moich pracowników i wypłacam wynagrodzenia w ostatnim dniu każdego miesiąca. Składki ZUS od tych wynagrodzeń przelewam zawsze do 15. dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenia wpisuję w księdze na ostatni dzień