Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [22 / 62] >

Raport Monitora Księgowego

Prawo przedsiębiorców – korzyści dla prowadzących działalność gospodarczą

6 marca 2018 r. Sejm uchwalił pakiet ustaw stanowiących tzw. Konstytucję Biznesu. Jedną z ustaw wchodzących w skład tego pakietu jest ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Przedstawiamy najważniejsze dla przedsiębiorców zmiany wprowadzone tą ustawą. Omawiana ustawa, tak jak inne ustawy tworzące pakiet Konstytucja Biznesu, wejdą w życie 30 dni od ogłoszenia.