Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [22 / 62] >

Raport Monitora Księgowego

Prawo przedsiębiorców – korzyści dla prowadzących działalność gospodarczą

6 marca 2018 r. Sejm uchwalił pakiet ustaw stanowiących tzw. Konstytucję Biznesu. Jedną z ustaw wchodzących w skład tego pakietu jest Prawo przedsiębiorców, które zastąpi obowiązujące dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. W publikacji przedstawiamy najważniejsze dla przedsiębiorców zmiany wprowadzone tą ustawą. Omawiana ustawa, tak jak i inne ustawy tworzące pakiet Konstytucja Biznesu, wejdzie w życie w ciągu 30 dni od ogłoszenia.