Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [6 / 62] >

Aktualności

Zaniechanie poboru podatku

Osoby fizyczne, które otrzymały środki z funduszu leśnego na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie gmin poszkodowanych działaniem żywiołu w sierpniu 2017 r., nie zapłacą podatku