Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [7 / 62] >

Aktualności

Zaświadczenie o wykonaniu obowiązków podatkowych przez kontrahenta

Z dniem 25 grudnia 2017 r. do Ordynacji podatkowej został dodany przepis art. 306ia. Zgodnie z jego treścią kontrahent podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o: niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do