Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [2 / 62] >

Aktualności

Opłaty za informacje z KRS

Za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółek przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego pobiera