Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [4 / 62] >

Aktualności

Zmiana składki wypadkowej

Od 1 kwietnia 2018 r. zmieniają się stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD. Zmiany w wysokościach stóp procentowych objęły 32 grupy działalności (wg PKD), natomiast dla pozostałych 32 grup działalności stopy pozostały bez zmian. Stopa procentowa składki wypadkowej dla