Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [32 / 53] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy prawo do korzystania z renomowanego znaku towarowego stanowi przychód – interpretacja MF

Polska spółka należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej używająca rozpoznawalnego logo centrali uzyskuje z tego tytułu przychód. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.