Monitor Księgowego nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [41 / 60] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy od przychodów z umowy leasingu zawartej z polskim oddziałem zagranicznej firmy należy potrącać podatek u źródła

PROBLEM Polska spółka akcyjna zawarła umowę leasingu z leasingodawcą będącym polskim oddziałem niemieckiej spółki (GmbH). Czy w tej sytuacji spółka jest obowiązana do potrącania podatku u źródła? Czy spółka ma obowiązek sporządzania informacji IFT-2R? RADA W przedstawionej sytuacji polska spółka akcyjna nie ma