Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [51 / 53] >

Inne podatki i opłaty

Czy przekazanie zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych

PROBLEM Wspólnicy spółki jawnej, dzieląc wypracowany w 2017 r. zysk spółki, podjęli uchwałę, na mocy której część zysku przeznaczyli na kapitał zapasowy. Umowa spółki nie reguluje kwestii kapitału zapasowego. Przekazanie części zysku na kapitał zapasowy spółki nie stanowiło, jak również nie wiązało się ani z