Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [51 / 53] >

Inne podatki i opłaty

Czy przekazanie zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych

PROBLEM Wspólnicy spółki jawnej dzieląc wypracowany w 2017 r. zysk spółki, podjęli  uchwałę, na mocy której część zysku przeznaczyli  na kapitał zapasowy. Umowa Spółki nie reguluje kwestii kapitału zapasowego. Przekazanie części zysku na kapitał zapasowy spółki nie stanowiło, jak