Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [46 / 53] >

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Jak rozliczyć w pkpir dofinansowania do kształcenia młodocianego pracownika

PROBLEM Otrzymałem dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika na podstawie decyzji burmistrza miasta w wysokości 8 081 zł. Czy dofinansowanie to należy ująć w pkpir? RADA Dofinansowanie do kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy ująć w kolumnie 8 pkpir - Pozostałe przychody, w dacie jego