Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [47 / 53] >

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Kiedy zaewidencjonować w pkpir podatek od środków transportowych uregulowany z opóźnieniem – interpretacja MF

Zapłacony z opóźnieniem podatek od środków transportowych podatnik powinien zaewidencjonować w pkpir w dacie sporządzenia deklaracji na ten podatek za poszczególne lata, a nie w dacie faktycznego uregulowania zaległości z tego tytułu.