Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [43 / 53] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy powstaje przychód z tytułu używania w działalności samochodu użyczonego przez członka rodziny

PROBLEM Od kwietnia 2018 r. na podstawie umowy zawartej z teściem użyczam od niego samochód osobowy. Samochód ten jest wykorzystywany przeze mnie do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Czy jestem zobowiązany do ustalenia przychodu z tytułu nieodpłatnego używania samochodu mojego teścia dla potrzeb prowadzonej