Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [36 / 53] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zakład produkcyjny jako zorganizowana część przedsiębiorstwa – wyrok NSA

Do uznania zakładu produkcyjnego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie jest niezbędne uprzednie całkowite wyodrębnienie rachunkowości zakładu ani też jednoczesne przejęcie zakładu pracy przez spółkę, do której zakład wnoszony jest aportem - wyrok NSA z 22 marca 2018 r., sygn.akt II FSK 808/16.