Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [39 / 53] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Rozszerzenie wspólności majątkowej o własność nieruchomości nie stanowi jej nabycia przez drugiego z małżonków – wyrok NSA

Intercyza przenosząca własność nieruchomości z majątku odrębnego małżonka do majątku wspólnego nie stanowi dla drugiego małżonka nabycia tej nieruchomości, od którego liczy się 5-letni termin wyłączający opodatkowanie PIT przychodu uzyskanego z jej zbycia - wyrok NSA z 8 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 2098/17.