Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [25 / 53] >

VAT

Stawka 0% na dostawy towarów na rzecz podróżnych – wyrok TSUE

Sprzedawcy mogą dokonywać zwrotu VAT podróżnym oraz stosować do tej dostawy stawkę VAT 0% niezależnie od tego, jakie obroty osiągali w roku poprzednim i niezależnie od tego, czy zwrotu dokonywali bezpośrednio, czy też na podstawie umów zawartych z podmiotami uprawnionymi do dokonywania zwrotów. Brak spełnienia tych warunków nie może być jedynym powodem odmowy prawa do zastosowania stawki 0% VAT do dostawy towaru na rzecz podróżnego. Takie stanowisko zajął TSUE w wyroku z 28 lutego 2018 r. w sprawie C‑307/16.