Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [53 / 53] >

Ordynacja podatkowa

Podatnik nie odliczy straty poniesionej w roku objętym przedawnieniem - wyrok NSA

Niedopuszczalna jest zmiana wysokości straty poniesionej w roku objętym już przedawnieniem w celu jej odliczenia od dochodu osiągniętego w latach późniejszych (wyrok NSA z 2 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 2675/16). Modyfikacja kwoty straty, gdy minie już termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za ten rok, nie jest zatem możliwa - niezależnie od przyczyn takiej korekty.