Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [21 / 53] >

Raport Monitora Księgowego

Jak rozliczać wypłacane pracownikom ekwiwalenty pieniężne – podatki dochodowe, prawo pracy, składki ZUS i ewidencja księgowa

Choć zasadniczo to na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikowi odzieży roboczej czy narzędzi niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracownik, w związku ze świadczoną pracą, wykorzystywał własną odzież czy własne narzędzia, a pracodawca wypłacał mu z tego tytułu ekwiwalent. Stosowny ekwiwalent pracodawca musi wypłacić także wówczas, gdy na pracowniku spoczywa obowiązek prania odzieży roboczej. Pracownik nie może jednak zarabiać na ekwiwalencie. Otrzymana kwota powinna mu jedynie rekompensować poniesione wydatki. Po spełnieniu m.in. tego warunku otrzymany przez pracownika ekwiwalent pieniężny może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego oraz składek ZUS. Przedstawiamy zasady rozliczeń takiego ekwiwalentu.