Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [40 / 53] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jakie skutki wywołuje przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową

PROBLEM Spółka z o.o. (spółka deweloperska), która posiada dwóch udziałowców (osoby fizyczne o udziałach 300 000 zł każdy) i kapitał zakładowy 600 000 zł, rozpoczęła przedsięwzięcie deweloperskie. Spółka planuje przekształcenie w spółkę komandytową. Na chwilę przekształcenia w spółkę komandytową spółka