Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [15 / 53] >

O tym musisz wiedzieć!

Jak zachować prawo do ubezpieczenia w KRUS

Rolnik (lub domownik) prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest każdego roku do złożenia oświadczenia (lub zaświadczenia) o wysokości podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za rok ubiegły, jeżeli chce zachować prawo do ubezpieczenia w KRUS. Jeżeli kwota podatku należnego za 2017 r. przekroczy 3300 zł, przedsiębiorca będący rolnikiem lub jego domownikiem utraci prawo do ubezpieczenia społecznego w KRUS i zostanie objęty powszechnym ubezpieczeniem ZUS.