Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [16 / 53] >

O tym musisz wiedzieć!

Do 1 czerwca 2018 r. pracodawca powinien rozliczyć pracownika pobierającego jednocześnie świadczenie przedemerytalne w ZUS

Pracodawcy/zleceniodawcy zatrudniający osoby uprawnione jednocześnie do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego mają obowiązek przekazania do ZUS zaświadczenia o wysokości przychodu uzyskanego przez tych pracowników lub zleceniobiorców. W zaświadczeniu należy wykazać przychód uzyskany w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Termin na złożenie w ZUS takich zaświadczeń mija w tym roku 1 czerwca.