Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [1 / 2] >

Przegląd orzecznictwa i interpretacji. Remonty i ulepszenia – rozliczenia podatkowe – dodatek internetowy

Remonty i ulepszenia – rozliczenia podatkowe

Wielu podatników ma wątpliwości, kiedy poniesione przez nich wydatki należy uznać za remont, a kiedy za ulepszenie środka trwałego. Prawidłowa klasyfikacja wydatków jest o tyle istotna, że uznanie wykonanych czynności za remont środka trwałego pozwala na ich bezpośrednie rozliczenie w kosztach uzyskania przychodów. Z kolei uznanie ich za ulepszenie skutkuje koniecznością zwiększenia wartości początkowej środka trwałego o poniesione wydatki i rozliczanie ich w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. Czym zatem jest remont, a czym ulepszenie środka trwałego?