Monitor Księgowego nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [37 / 60] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy koszty dyskonta stanowią koszty finansowania dłużnego – interpretacja MF

Koszty dyskonta stanowiącego wynagrodzenie dla banku nabywającego wierzytelność nie stanowią kosztów finansowania dłużnego. Tym samym nie obejmie ich regulacja art. 15c updop nakazującego wyłączenie z kosztów podatkowych nadwyżki kosztów finansowania dłużnego ponad określony w tym przepisie limit. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.