Monitor Księgowego nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [42 / 60] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy limity dotyczące obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczą kwot brutto

PROBLEM Czy w przypadku podatnika CIT dokonującego nabycia od podmiotów powiązanych, posiadającego pełne prawo do odliczenia podatku VAT w danej transakcji z podmiotem powiązanym (a zatem gdy podatek VAT naliczony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu) oraz dokonującego sprzedaży na rzecz podmiotów powiązanych (gdy podatek VAT