Monitor Księgowego nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [58 / 60] >

Inne podatki i opłaty

Kiedy pożyczka zaciągnięta przez Fundację może być wyłączona z podatku od czynności cywilnoprawnych

PROBLEM Celem statutowym Fundacji jest m.in. krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Fundacja zamierza zaciągnąć pożyczki od osób fizycznych na działalność statutową. Wartość pożyczek przekroczy 5 000 zł od jednej osoby w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych oraz wartość 25 000 zł od wielu podmiotów, w okresie