Monitor Księgowego nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [59 / 60] >

Inne podatki i opłaty

Kiedy powstaje obowiązek w podatku od nieruchomości w przypadku kolejnego powstawania budowli wchodzących w skład jednej inwestycji – wyrok NSA

Samoistną przesłanką powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości wobec budowli będącej w posiadaniu przedsiębiorcy jest samo zakończenie jej budowy. Dla powstania tego obowiązku nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz faktycznego rozpoczęcia jej użytkowania. Jeżeli budowa niektórych budowli w ramach prowadzonej inwestycji zostaje zakończona przykładowo w 2017 r., to obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w stosunku do tychże budowli powstaje z dniem 1 stycznia 2018 r. Bez znaczenia jest to, że cała inwestycja zostanie oddana do eksploatacji pod koniec 2018 r., po wybudowaniu wszystkich obiektów oraz ich próbnym rozruchu, oraz to, że budowle zostaną one ujęte w ewidencji środków trwałych w 2018 r. Takie stanowisko zajęto w wyroku NSA z 27