Monitor Księgowego nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [55 / 60] >

ZUS

Czy ulga na zakup środka trwałego od pracodawcy powinna być oskładkowana

PROBLEM Zatrudnianym pracownikom spółka zamierza umożliwić odkupywanie od niej środków trwałych będących jej własnością (np. aut lub sprzętu komputerowego). Sprzedaż ma być dokonywana po cenie niższej niż detaliczna, co będzie wynikać z zapisów regulaminu wynagradzania. Czy tego typu korzyść majątkowa będzie mogła być