Monitor Księgowego nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [2 / 2] >

Temat na czasie - Dochód z zysków kapitałowych - opodatkowanie i ewidencja

Dochód z zysków kapitałowych - opodatkowanie i ewidencja

Od 1 stycznia 2018 r. dochody osiągane z zysków kapitałowych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w ramach odrębnego źródła przychodów. W dodatku omówione zostały zasady opodatkowania tych dochodów oraz sposób dostosowania pozabilansowej ewidencji księgowej w związku z podatkowym wyodrębnieniem dochodów osiąganych z zysków kapitałowych.