Monitor Księgowego nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [56 / 60] >

Kadry i płace

Co pracodawca powinien odpowiedzieć na zawiadomienie komornika o zajęciu innych wierzytelności skierowane do pracownika

PROBLEM Otrzymaliśmy dwa zajęcia od komornika - zajęcie wynagrodzenia za pracę i zajęcie wierzytelności. Pracownik będący dłużnikiem ma zawartą z nami jedynie umowę o pracę. Jak powinniśmy postąpić w przypadku zajęcia wierzytelności, co ono obejmuje? Co należy odpowiedzieć komornikowi na takie zawiadomienie? RADA