Monitor Księgowego nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [25 / 60] >

VAT

Jak odliczać VAT w przypadku sporu co do wysokości należności wykazanej na fakturze

PROBLEM W maju 2015 r. spółka zawarła umowę o roboty budowlane dotyczące przebudowy budynku biurowego. Spółka zlecała poszczególne zakresy robót innym firmom. Jedną z nich była firma A, która w styczniu 2016 r. wystawiła fakturę za wykonane roboty niezgodnie ze stanem faktycznym w kwocie brutto 492 000 zł, w tym VAT - 92 000