Monitor Księgowego nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [27 / 60] >

VAT

Zbywanie gruntów jako działalność gospodarcza opodatkowana VAT - wyrok NSA

W sytuacji nabycia dużego gospodarstwa rolnego, po którym następuje zmiana przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego na wniosek podatnika oraz jej podział na kilkadziesiąt działek, wielokrotna sprzedaż kolejnych działek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (wyroki NSA z 17 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 973/16 i I FSK 974/16).