Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [53 / 61] >

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

W jaki sposób podatnik, który utracił zwolnienie z VAT, powinien skorygować przychód w pkpir – interpretacja MF

Podatnik, który w trakcie roku przekroczył limit uprawniający go do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT, ale o tym nie wiedział, musi za ten okres wystawić faktury korygujące. Ponadto jest obowiązany skorygować przychód wykazany w pkpir za ten okres, wpisując go w wartości netto określonej na wystawionych fakturach korygujących.