Monitor Księgowego nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [17 / 60] >

O tym musisz wiedzieć!

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych

25 maja 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych (dalej uodo), która dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Ustawa ma na celu uregulowanie kwestii związanych ze stosowaniem w Polsce unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO). Od 25 maja 2018 r. rozporządzenie to obowiązuje w krajowych porządkach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Pragniemy zwrócić uwagę przedsiębiorców na następujące obszary zmian wprowadzonych uodo.